Užitečné odkazy

 

Další centra pomoci a služeb pro zrakově postižené

Teirésiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
při Masarykově Univerzitě v Brně:
http://www.teiresias.muni.cz/

TEREZA, centrum podpory samostatného studia zrakově postižených při FJFI ČVUT v Praze.
http://www.tereza.fjfi.cvut.cz/

SLUNEČNICE, Centrum pro podporu handicapovaných studentů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské
http://www.slunecnice.vsb.cz/

Tyflopedický kabinet při katedře Speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové:
http://www.uhk.cz/pdf/katedra/ksp/tpk/

Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin:
http://www.uhk.cz/augustin
(Středisko Augustin převzalo činnost Tyflopedického kabinetu při katedře Speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové)

 

Pomoc v řešení asistenčních a sociálně mobilních problémech

Handicapovaní studenti UK - vozíčkáři, zrakově, sluchově handicapovaní - kteří potřebují osobní asistenci (shánějí osobního asistenta, potřebují finanční příspěvek na asistenci), o ni mohou požádat. Obraťte se na:

Mgr. Helenu Rounovou, Informačně poradenské centrum UK,
helena.rounova@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 893,

Mgr. Lukáše Krumpa, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK,
krump@karlin.mff.cuni.cz, tel. 221 913 204 a 602 363 141,

nebo

Mgr. Dalibora Šmída, Matematicko-fyzikální fakulta UK,
smid@karlin.mff.cuni.cz.

Více informací: http://adela.karlin.mff.cuni.cz/~asist/

Na IPC se rovněž můžete obrátit v případě potřeby krátkodobé asistence v areálu budovy Karolinum. K dispozici je mobilní schodišťová plošina - schodolez, včetně obsluhy. Více informací:
Mgr. Helena Rounová, helena.rounova@ruk.cuni.cz, 224 491 893
nebo služba IPC: 224 491 850.

Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých

osobní asistence a průvodcovská služba
Adresa: Umělecká 5, 170 00 Praha 7
Tel./fax: 233 379 196
http://www.okamzik.cz/

Institut rehabilitace zrakově postižených při Fakultě humanitních studií UK

pomoc v základní rehabilitaci ZP
Adresa: José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín (budova FTVS UK)
Tel./fax: 220 563 111
Ředitel: Mgr. Pavel Wiener wiener@fhs.cuni.cz

OPS Tyfloservis

kurzy základní rehabilitace, kurzy psaní na klávesnici
http://www.tyfloservis.cz

 

Univerzitní zdroje literatury pro zrakově postižené

Knihovna Evangelické teologické fakulty

http://www.etf.cuni.cz/~library/

Elektronická knihovna Katedry české literatury a literární vědy Filozofické fakulty UK

http://cl.ff.cuni.cz

Mediatéka Jazykového centra Filozofické fakulty UK

Dva PC pracoviště pro zrakově postižené:
ZOOMText 8.11 s hlasovou podporou, Bizon a WindowEyes 4.50 s braillským řádkem Braille Voyager Tieman, skener + OCR FineReader 7
http://jc.ff.cuni.cz/mmp/mmp.htm

Knihovna zvukových knih na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

zapůjčování některých děl právnické studijní literatury na kazetách
http://knihovna.prf.cuni.cz/spec_sluzby/seznam_zv_knih.php

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UK

kamerová čtecí lupa Twinkle Star 75+ s čb monitorem 17;
Dvě PC pracoviště: ZOOMText 7.11 a WindowEyes 4.20
http://beta.pedf.cuni.cz
Seznam poskytované naskenované literatury: http://beta.pedf.cuni.cz/handiscn.htm

Katalog literatury střediska Teirésiás v Brně

http://www.ics.muni.cz/cgi-tin/k6-spn

Katalog literatury "Portál"

(neoficiální zkušební provoz) http://library.vse.cz/z3950/

Mimouniverzitní zdroje literatury pro zrakově postižené

Katalog zvukových knih Knihovny pro nevidomé K. E. Macana

http://www.katalog.ktn.cz/

Knihovna digitálních dokumentů SONS

http://www.kdd.cz
http://knihovna.braillnet.cz:8080/

Knihovna digitálních textů DigiBooks při sdružení Infoblind

(Slovensko, jsou tam i české texty)
http://www.digibooks.sk

 
 

 
Pošlete Vaše připomínky!
 
 
Aktualizováno: 20.01. 2015