Sebepoznání aneb cesta k sobě a k druhým

Jak být více sám sebou? Jak nestát sám sobě v cestě? Znáte své silné stránky, na kterých můžete stavět? Tento seminář vám umožní zastavení a inspirující hledání cest k sobě samému a druhým kolem nás. Zaměříme se na sebepoznání formou jungovské osobnostní typologie, rozpoznáte svůj osobnostní typ a pochopíte, z čeho mohou pramenit nedorozumění mezi lidmi. Posílíte svou schopnost pochopit odlišnosti mezi lidmi a dokonce je konustruktivně využít. Záměrem semináře je zvýšení vědomého přístupu k tvoření svého života, sebeuvědomění a posílení vnitřní energie. Seminář je veden interaktivní formou, s využitím mnoha koučovacích technik, metod neuro-lingvistického programování, techhnik práce s energií apod. "Člověk je tím větší, čím více je sám sebou." S.Exupéry "Kdo chce vést druhé, musí začít u sebe."J.Adair Lektor: PhDr. Anita Crkalová Délka semináře: 3,5 hodiny

Začátek: 19. 4. 2018 od 09.00
Kde: Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1
Kontakt: PhDr. Hana Urychová hana.urychova@ruk.cuni.cz, tel.: 224 491 897
Volná místa: 4 z 40

Přihlaste se:

*
*
*
*
* (roboti pouze v doprovodu lidí)

*) Údaje označené hvězdičkami jsou pro registraci nutné.

V případě potřeby užití bezbariérového vstupu prosíme o sdělení prostřednictvím vzkazu.

© 2020 Univerzita Karlova