Kritické myšlení - jak neklamat sami sebe

Kritické myšlení je podle zprávy Future of Jobs druhou z nejpotřebnějších dovedností pro 21. století. Ale podle Centra digitální transformace to je zároveň jedna z šesti dovedností, která ve výuce nejvíce chybí. Dovednost kriticky přemýšlet je důležitá zejména proto, že svět se stává rychlejší a komplikovanější. V takovém prostředí už naše intuice nestačí a pro lepší rozhodnutí je potřeba znát klamy, kterým podléhá naše vnímání a myšlení a jak šikovně používat rozum. Navíc našim problémem dnes není ani tolik to, že bychom měli málo informací, ale spíše to, že s nimi neumíme pracovat. Tento interaktivní seminář je zaměřený na to, jak kritické myšlení rozvíjet u sebe a odhalovat klamavé informace a vlastní mylné názory. Vyzkoušíte si, jak se rozhodujete a přemýšlíte. A dozvíte se, jak to zlepšit. Pokud totiž nerozpoznáme klamy ve vnímání a úsudku, vede to logicky k chybným rozhodnutím a horším výsledkům.

Začátek: 1. 11. 2018 od 09.00
Kde: Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1
Kontakt: Mgr. Markéta Houdková marketa.houdkova@ruk.cuni.cz, tel.: 224 491 772
Volná místa: 0 z 65

Litujeme, kapacita akce je již naplněna.
Nyní se nelze přihlásit. Můžete se zkusit přihlásit později, pokud se někdo jiný odhlásí.
© 2020 Univerzita Karlova