Podpora etického akademického chování/Promoting Ethical Academic Behavior

Otázky týkající se porušování akademické integrity, především podvádění studentů a plagiátorství, se stávají předmětem stále více praktického výzkumu. Seminář se zaměřuje na praktické strategie, kterými mohou vyučující a instituce podpořit etické chování studentů, seminář se specificky zaměřuje na prostředí třídy a institucionální úroveň. Seminář bude veden v anglickém jazyce. Issues around violations of academic integrity, particularly student cheating and plagiarism, are becoming the focus of more and more practical research. The seminar focuses on practical strategies professors and institutions can use to support ethical behaviour. The seminar is specifically aimed at the classroom and institutionlas levels. The seminar will be held in English.

Začátek: 3. 10. 2019 od 15.00
Kde: Malá aula, Karolinum 1.patro, Ovocný trh 3-5, Praha 1 - Staré Město
Kontakt: Bc. Šárka Groffová sarka.grofova@ruk.cuni.cz, -
Volná místa: 25 z 40

Přihlaste se:

*
*
*
*
* (roboti pouze v doprovodu lidí)

*) Údaje označené hvězdičkami jsou pro registraci nutné.

V případě potřeby užití bezbariérového vstupu prosíme o sdělení prostřednictvím vzkazu.

© 2020 Univerzita Karlova