Setkání s Lynne Cox, Director of Research Office at Imperial College

Centrum celoživotního vzdělávání a Ústřední knihovna UK srdečně zve všechny zájemce o problematiku akademické integrity na setkání s Lynne Cox, vedoucí oddělení vědy na Imperial College v Londýně a členkou LERU (The League of European Research Universities). Lynne Cox se dlouhodobě věnuje oblasti akademické a vědecké integrity a setkání s ní je příležitostí k diskuzi a výměně dobré praxe. Setkání bude vedeno v anglickém jazyce. The Lifelong Learning Center and the Central Library of Charles University cordially invite all those interested in academic integrity to a meeting with Lynne Cox, Director of Research Office at Imperial College in London and a member of LERU (The League of European Research Universities). Lynne Cox has long focused on academic and scientific integrity, and meeting with her is an opportunity to discuss and exchange good practice.The meeting will be held in English.

Začátek: 24. 10. 2019 od 10.00
Kde: Malá aula, Karolinum 1.patro, Ovocný trh 3-5, Praha 1 - Staré Město
Kontakt: Bc. Šárka Groffová sarka.grofova@ruk.cuni.cz, -
Volná místa: 0 z 48

Litujeme, kapacita akce je již naplněna.
Nyní se nelze přihlásit. Můžete se zkusit přihlásit později, pokud se někdo jiný odhlásí.
© 2020 Univerzita Karlova