Tvorba a úprava kurzů a předmětů pomocí ABC learning design

Stojíme-li před úkolem, navrhnout nový kurz či předmět, popřípadě reformovat běžící kurz či předmět, jednou z možných cest je využít strukturovanou metodu spolupráce vyučujících, která se nazývá ABC learning design. Jde o nástroj, který předpokládá, že vyučující již před vlastním setkání došli ke shodě, co má umět absolvent předmětu, tj. jsou definovány tzv. výsledky učení v podobě seznamu zadání, po jejichž prokazatelném splnění jsme se studenty spokojeni. Metoda ABC pomáhá "přeložit" tyto předem připravené výstupy učení do směsi konkrétních výukových aktivit a najít nástroje použít k naplnění těchto výstupů učení. Metoda předjímá běžná rizika, neduhy a slepé cesty chronicky se objevující při snaze tvořit nové předměty či upravit stávající, mj. nežádoucí stav, kdy se učitelé neproduktivně vyčerpají tím, že se zprvu zaměří na technologie výuky, aniž by věnovali pozornost tomu, co během výuky a učení se dělají studující. Nejprve se tedy řeší výstupy učení a aktivity studentů, zatímco vhodná technologie výuky se vybírá až nakonec. Pro účely tohoto workshopu je uvažováno šest možných způsobů, kterými studenti mohou nabývat znalostí a dovedností, popř. postojů: získávání, nabývání (acquisition); prozkoumávání (investigation, inquiry); diskuse (discussion); procvičování (practice); spolupráce (collaboration); tvorba (production). Další informace na https://cczv.cuni.cz/CCZV-400.html. Workshop pro potřeby výuky kardiovaskulární fyziologie je primárně určen pro účastníky z 2.LF. Lektor: Prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.

Začátek: 16. 2. 2022 od 14.30
Kde: Ústav vědeckých informací, V Úvalu 84, Praha 5 Ústav vědeckých informací, V Úvalu 84, Praha 5, Mapa
Kontakt: Mgr. Kristýna Biláková kristyna.bilakova@ruk.cuni.cz, tel.: 224 491 679
Volná místa: 8 z 12

Přihlaste se:

*
*
*
*
* (roboti pouze v doprovodu lidí)

*) Údaje označené hvězdičkami jsou pro registraci nutné.

V případě potřeby užití bezbariérového vstupu prosíme o sdělení prostřednictvím vzkazu.

© 2020 Univerzita Karlova