Informační, poradenské a sociální centrum Univerzity Karlovy

Rozvoj kompetencí
pro doktorandy

vítejte

Vážené studentky, vážení studenti doktorských studijních programů, vážení „post-doc“ pracovníci UK, Informační, poradenské a sociální centrum UK pro vás připravilo nový cyklus seminářů a workshopů zaměřených na rozvoj kompetencí využitelných při studiu a vědecké i pedagogické práci.

Semináře, kurzy a workshopy

zaměřené na následující témata:

Informace ve vědě
jak správně číst a publikovat, nejnovější trendy v knihovnách UK, e-learning na UK
Sociální kompetence
prezentační a komunikační dovednosti, týmová spolupráce a umění vyjednávat, kreativita a sociální kreativita
Efektivní zvládání pracovní zátěže
prevence a zvládání stresu, koučování a sebekoučování, timemanagement
Projektové a procesní řízení pro pokročilé
teorie i praktické náměty, ukázky software
Etika ve vědě
téma etiky obecně i v konkrétních oblastech vědecké práce na univerzitách
Mobility
jak žádat o zahraniční studium/spolupráci, abyste maximalizovali pravděpodobnost úspěchu; jak a kde sehnat finance; a další

Počet účastníků je přizpůsoben tak, aby akce mohly být aspoň částečně interaktivní a účastníci se mohli více zapojit. Všechny semináře i další aktivity jsou vedeny zkušenými odborníky.

Konkrétní informace o jednotlivých připravovaných aktivitách najdete pod odkazem Akce

Poradenství

Supervize – skupina
bude určena pro doktorandy a postdoc pracovníky, kteří mají zároveň pedagogické povinnosti a jsou v této roli začátečníky. Bude vedena zkušeným supervizorem a nabídne podporu a místo setkání a výměny zkušeností s kolegy na podobných pozicích v podobné situaci možnost zpětné vazby.
Individuální koučink
přináší klientům zvýšení možnosti využití vlastního potenciálu, přesnější uvědomování reality, vnější i vlastních silných a slabých stránek, nárůst vědomí vlastní kompetence a odpovědnosti. Kromě dalších přínosů rozvíjí při dlouhodobějším působení schopnost tvořivého přístupu k řešeným tématům, schopnost plánování a komunikační dovednosti. V kontextu doktorského studia, vědecké práce a pedagogické činnosti nabízí spolupráce s koučem účastníkům výrazný přínos.

Zaregistrujte se zde: http://www.cuni.cz/UK-3911.html.


Všechny akce jsou financovány z rozvojového projektu MŠMT a jsou tedy pro zájemce z Univerzity Karlovy zdarma.