Aktuálně

V úterý 23. června bude ukončena činnost Laboratoře Carolina na Matematicko-fyzikální fakultě. Laboratoř se bude stěhovat do jiných prostor na rektorát UK. Až bude známo nové umístění Laboratoře a nové telefonní spojení, napíše informaci na toto místo.
 

Služby:

  Pondělí 10:00 - 11:45      12:45 - 20:00 Miloš, Klára
  Úterý 10:00 - 11:45      12:45 - 19:00 Miloš, Klára
  Středa 10:00 - 11:45      12:45 - 17:00 Miloš
  Čtvrtek 10:00 - 11:45      12:45 - 19:00 Miloš, Anička
  Pátek 10:00 - 11:45      12:45 - 17:00 Miloš, Kochmanová
 

 

Co si lze vypůjčit

Krátkodobě zapůjčitelný

Toto vybavení může pro použití v laboratoři zapůjčit přítomný lektor.

 

Dlouhodobě zapůjčitelný

Tyto pomůcky může správa laboratoře spolehlivému uživateli zapůjčit i domů. Žádosti adresujte komukoli z lektorů elektronickou poštou nebo v jejich konzultačních hodinách.

 

 

Provozní řád laboratoře

Přístup do laboratoře

Přístup do laboratoře má každý držitel platné průkazky uživatele nebo lektora laboratoře Carolina a dále pracovníci laboratoře Carolina, zaměstnanci KSVI a SISAL. Ostatní uživatelé a návštěvníci mají přístup jen v doprovodu lektora.

Vydávání průkazek

Průkazka uživatele laboratoře Carolina může být vydána každému zrakově postiženému, který umí samostatně zacházet s používanou technikou, a u kterého se nepředpokládá zneužití práv uživatele. Platnost průkazky je jeden rok.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel se při příchodu ohlásí službě v laboratoři.

Ztiší zvuky svého mobilního telefonu tak, aby nerušil ostatní uživatele. V laboratoři netelefonuje.

S vybavením laboratoře zachází šetrně. Má právo používat ta zařízení, se kterými umí pracovat. Všechna zařízení, s nimiž pracoval, při odchodu vypne.

Zjistí-li nějaké závady na vybavení laboratoře, oznámí to službě v laboratoři.

Uživatel smí používat pouze software a hardware nainstalovaný správou laboratoře. Jednorázovou výjimku může udělit lektor, dlouhodobou správa laboratoře.

Uživatel nesmí podstatně zasahovat do konfigurace stanic. Podstatným zásahem se rozumí změna ovlivňující i ostatní uživatele. Pokud tak učiní omylem, je povinen uvést stanici do původního stavu, případně informovat správu laboratoře.
Mezi takové zásahy patří např. změna pozadí Windows nebo nastavení domácí stránky v internetových prohlížečích.

Je zakázáno odnášet jakékoli hmotné vybavení bez souhlasu správy laboratoře. Stejně tak je zakázáno odnášet software zakoupený pro laboratoř.

Je zakázáno manipulovat se servery Braille a Popelka.

 

 
Pošlete Vaše připomínky!
 
 
Aktualizováno: 20.01. 2015